Vad är Akupunktur?

web-acupuncture

Akupunktur är en traditionell läkekonst som genom årtusenden förädlats genom studier av meridianen (linjerna) i kroppen och nervsystemet. Akupunktur används för att behandla de bakomliggande problemen till olika sjukdomstillstånd och lindra smärta.

Stockholms Läns Landsting skriver följande på vårdguiden.se:
– “Akupunktur härstammar från traditionell kinesisk medicin, men med modern västerländsk forskning har man kunnat visa att akupunktur har goda effekter i form av smärtlindring samt påverkan på det autonoma nervsystemet, det vill säga det nervsystem som inte styrs med viljan. Genom Socialstyrelsens godkännanden 1984 och 1993 har akupunktur fått en plats i dagens hälso- och sjukvård som behandlingsmetod mot smärta och vissa sjukdomstillstånd.”
Läs mer på vårdguiden.se >

Vad används det till?

Akupunktur användas för att behandla alla problem som härstammar från obalans i kroppen samt är effektivt för smärtlindring. Några exempel på problem som brukar svara bra på akupunktur är muskel- och ledsmärtor, nervsmärtor, problem med ichias, smärtor i samband med artrossjukdom eller reumatologiska sjukdomar och migrän men det är även effektivt för att behandla många andra problem.